18025 : พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรภายในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านป่าลาน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117