17976 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปีการศึกษา 2565-2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117