17806 : โครงการเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117