17646 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ประจำปี 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117