17591 : ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการเจริญเติบโต กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117