17553 : การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117