17550 : ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117