17105 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา และบริการออกแบบ (Deal Design) (64-4.1.1)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117