17075 : โครงการเข้าร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117