16963 : โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเภทแผนโครงการ: ไม่ระบุ 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117