16203 : โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล (MJU RAY)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117