15954 : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์อาเซียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117