14964 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนทุนให้กับการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อบูรณาการก้าวไปสู่โลก
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117