14647 : โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (สำนักงานคณบดี)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117