14399 : โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2562 : ประกวดดาว-เดือน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117