13527 : โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36 สจล.
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117