13465 : โครงการนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117