11936 : โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จ.พัทลุง (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117