11788 : โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117