11394 : โครงการการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117