11024 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117