10495 : โครงการทำบุญ สโมสรคณะผลิตฯ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117