สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล เสนพันธุ์
Asst. Prof. Dr. Theeraphol Senphan
โทรศัพท์ : 0845814013
E-mail : theeraphol_s@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 794
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 21/7/2559
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะวิศวฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.2-64-004 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะซุปปลากระพงขาวน้ำจืดและน้ำเค็มบรรจุขวด
2. มจ.1-64-002 : การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
3. มจ.1-64-002.1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมจากสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือมะแขว่น
4. มจ.1-64-005 : การใช้ประโยชน์และนิเวศวิทยาของชาเมี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือ
5. OT-63-030 : การสกัดแก่นฝางด้วยเทคนิคโมโครเวฟ พฤกษเคมี สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
6. สป.อว.-64-001 : การสกัดคุณลักษณะและการเอนแคปซูเลชันน้ำมันจากสปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์ G2 ที่กะเทาะผนังหุ้ม
7. IRTC-64-008 : โครงการนวัตกรรมผงปรุงรสสมุนไพรจากผักคะน้าเม็กซิโก
8. สวทช.- บริษัท ยูนิครอค จำกัด-64-001 : การพัฒนาอาหารเสริมไบโอแคลเซียมจากกระดูกจระเข้น้ำเค็ม
9. มจ.2-63-030 : การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไหมข้าวโพดหวานแม่โจ้ 84 และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงแม่โจ้ 5701 ที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ สำหรับผลิตเครื่องดื่มชาไหมข้าวโพด
10.
11. วศ.62-003-004 : effect of glycerol concentration on properties of edible film base on gelatin from nile tilapia skin
12. สวก.-63-012.3 : การผลิตสารทุติยภูมิของข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
13. อวน.-63-006 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสกัดเห็ดเยื่อไผ่
14. มจ.2-62-049 : การสกัดและคุณลักษณะของเอนไซม์ฟิซินที่ผ่านการทำบริสุทธิ์บางส่วนจากน้ำยางมะเดื่อและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำให้เนื้อนุ่ม
15. วศ.62-004-001 : Production and characterization of bio-calcium from hybrid catfish pangasianodon gigs bone
16. วศ.62-002-001 : Antioxidant Activity of the Extracts from Freshwater Macroalgae (Cladophora glomerata) Grown in Northern Thailand and Its Preventive Effect against Lipid Oxidation of Refrigerated Eastern Little Tuna Slice
17. วศ.62-004-005 : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาลูกผสมบึกสยาม
18. วศ.62-002-003 : Physicochemical Properties of Sodium Alginate Edible Film Incorporated with Mulberry (Morus australis) Leaf Extract .
19. อวน.-62-001 : การพัฒนาการเพิ่มกลิ่นรสผลไม้ในผลิตภัณฑ์น้ำพริกผลไม้
20. มจ.2-62-087 : โครงการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
21. มจ.1-62-01-034 : การประยุกต์ใช้ชาเมี่ยงให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
22. วศ.62-002-002 : Physicochemical Properties of Sodium Alginate Edible Film Incorporated with Mulberry (Morus australis) Leaf Extract
23. วศ.60-002-007 : องค์ประกอบทางเคมีและคุณลักษณะของเนื้อปลาสวาย
24. สอว.-61-005 : นวัตกรรมปลาส้มสมุนไพร Premium เสริม Probiotic
25. มจ.2-61-038 : การผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์จากถั่วอะซูกิ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. กิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
2. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "รู้ทันแหล่งทุน"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA
[ สัมมนา, ไม่ระบุ ]
5. โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัย)
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
6. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, ไม่ระบุ ]
8. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2560
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 11th International Conference on Science, Tech

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ฉบับที่ : RMUTP Research Journal, Vol. 12, No. 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food and Applied Bioscience Journal
ฉบับที่ : Food and Applied Bioscience Journal, 2019, 7(3): 6

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 25 (ฉบับที่ 3) กันยาย

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ฉบับที่ : ปี ที่26 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Ital. J. Food Sci., vol 29, 2017

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Journal of food Biochemistry. Volume41, Issue6

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Waste Biomass Valor First Online: 06 April 2017

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Carpathian journal of food science and technology.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Waste and Biomass Valorization
ฉบับที่ : Waste Biomass Valor (2018) 9

สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
ฉบับที่ : Turk. J. Fish.& Aquat. Sci. 19(11), 947-956

สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
ฉบับที่ : Turk. J. Fish.& Aquat. Sci. 19(3), 209-219

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
ฉบับที่ : PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

สื่อสิ่งพิมพ์ : JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION
ฉบับที่ :

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยผง Super Premix ในอาหารปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ต่อการ เจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการเจริญพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าคุณภาพเนื้อและการเจริญพันธุ์ปลาลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าคุณภาพเนื้อและการเจริญพันธุ์ปลาลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยผง Super Premix ในอาหารปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ต่อการ เจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และการเจริญพันธุ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : มีชื่อร่วมกับหน่วยงานอื่น
จำนวนเงิน : 600,000.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 0.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับนานาชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 0.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   ซุปสกัดจากปลาทะเลและกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตผงไบโอแคลเซียมจากกระดูกจระเข้
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตผงไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาหนังลูกผสม
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตผงไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกจระเข้
[ ภายในประเทศ ]   ซุปสกัดจากปลาทะเลและกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ไม่มีข้อมูล