บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 4/2565 ครั้งที่ 4/2565
ส่วนราชการ : สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 28/1/2565 9:30:00- 28/1/2565 12:00:00
23 42 966 483.00
  รวมทั้งหมด : 23 42 966 483.00