บาท
ลำดับรายการละเอียดการประชุมผู้เข้าร่วมกระดาษ/คนกระดาษทั้งหมดจำนวนเงิน
1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔๓) และปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : กองกลาง
วันที่ประชุม : 6/1/2565 13:00:00- 6/1/2565 16:30:00
103 82 8,446 4,223.00
2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔๓) และปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ส่วนราชการ : กองกลาง
วันที่ประชุม : 20/1/2565 9:30:00- 20/1/2565 12:00:00
96 105 10,080 5,040.00
  รวมทั้งหมด : 199 187 18,526 9,263.00