กระบวนการสกัดสารผสมจากฟักทอง

-
อนุสิทธิบัตร
พชรพร ตาดี (45)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี