กระบวนการสร้างสีลิวโคอินดิโก (Leuco Indigo) แบบแห้ง

-
สิทธิบัตร
ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ