สูตรและกรรมวิธีขึ้นรูปซีเมนต์ที่มีส่วนผสมจากวัสดุการเกษตรและน้ำยาง

-
สิทธิบัตร
นิตยา ใจทนง (33)
คณะวิทยาศาสตร์