การเตรียมสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ด้วยหม้อนึ่งแรงดัน

-
อนุสิทธิบัตร
ชุติมา คงจรูญ (100)
คณะวิทยาศาสตร์