สารผสมเครื่องสำอางจากดาหลา

-
สิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ