อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบฟิล์มบางคาร์บอน

-
สิทธิบัตร
ชูพงษ์ ภาคภูมิ (100)
คณะวิทยาศาสตร์