ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำแบบมีชีวิต

-
สิทธิบัตร
บัญชา ทองมี (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ