สารกำจัดปรสิตที่มีส่วนผสมจากพืชวงศ์ขิง

-
อนุสิทธิบัตร
กฤดา ชูเกียรติศิริ (80)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี