เซ็นเซอร์ตรวจวัดการสุกของผลไม้จากฟิล์มผสมขนาดนาโน และวิธีการผสิตสิ่งนั้น

-
สิทธิบัตร
วิรันธชา เครือฟู (50)
คณะวิทยาศาสตร์