กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อแบคทีเรีย

20/03/2562
สิทธิบัตร
อรุณี คงดี อัลเดรด (80)
คณะวิทยาศาสตร์