1. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกรรมเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิว 2. Phenolic concentrate from Mango Leaf : Compound for anti-acne products

08/01/2562
ลิขสิทธิ์
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ