กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ

21/08/2561
สิทธิบัตร
นักรบ นาคประสม (20)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร