กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ

21/08/2561
สิทธิบัตร
กาญจนา นาคประสม (50)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร