ผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ

21/08/2561
สิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ