กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟ

21/08/2561
สิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (10)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ