สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำในแคปซูลอัลจิเนต ไคโตซาน (Alginate-chitosan) และกรรมวิธีการผลิต

-
สิทธิบัตร
ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ