กรรมวิธีการสกัดน้ำมันอะโวคาโด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
02/10/2563
อนุสิทธิบัตร
ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์