เครื่องดื่มจากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของตะไคร้และหญ้าหวาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28/12/2563
อนุสิทธิบัตร
ชุติมา คงจรูญ (100)
คณะวิทยาศาสตร์