สารกำจัดแอมโมเนียในน้ำที่มีสารสกัดแทนนินจากใบชาและกรรมวิธีการผลิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13/03/2563
อนุสิทธิบัตร
นิวุฒิ หวังชัย (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ