กรรมวิธีการผลิตผงไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกจระเข้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ธีระพล เสนพันธุ์ (40)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร