กรรมวิธีการผลิตผงไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาหนังลูกผสม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ธีระพล เสนพันธุ์ (45)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร