กรรมวิธีการผลิตก้อนปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ปราณรวีร์ สุขันธ์ (25)
คณะวิทยาศาสตร์