ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสำหรับกำจัดปรสิตในสัตว์เลี้ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
พชรพร ตาดี (50)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี