กระบวนการพัฒนาการป้องกันเชื่อราของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
สิทธิบัตร
ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ