เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากสารดอกอัญชัญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์